INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en un examen visual de l’edifici (encara que existeixin altres usos diferents al residencial) que té per objecte determinar, mitjançant l’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE), el seu estat al moment de la inspecció així com orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l’informe (IITE), la propietat ha de sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Els titulars dels edificis unifamiliars d’habitatges que la seva edificació principal estigui separada almenys 1,50 metres de la via pública, de zones d’ús públic o de finques adjacents, no estan obligats a tramitar-la (encara que és aconsellable).

Terminis de compliment segons tipologia d’edifici (Catalunya)

PLURIFAMILIARS

 • Abans de 1961. Fins al 31/12/2015
 • Entre 1961 i 1971. Fins al 31/12/2016
 • A partir de 1972.
  L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

UNIFAMILIARS (1)

 • Abans de 1900. Fins al 31/12/2016
 • Entre 1901 i 1930. Fins al 31/12/2017
 • Entre 1931 i 1950. Fins al 31/12/2018

UNIFAMILIARS (2)

 • Entre 1951 i 1960. Fins al 31/12/2019
 • Entre 1961 i 1975. Fins al 31/12/2020
 • A partir de 1975.
  L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

NECESSITA LA TEVA PROPIETAT PASSAR LA INSPECCIÓ TÈCNICA?

UBICACIÓ

Sabadell – Barcelona – Sevilla

TELÈFON

639 081 416

EMAIL