CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

La certificació energètica inclou la informació sobre les característiques energètiques de la habitatge o edifici objecte de qualificació, indicant el consum d’energia primària no renovable (kWh/m2 any) i les emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any).

El procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis està regulat pel RD 235/2013

És obligatòria per vendre o llogar.

No es pot publicitar l’immoble sense el certificat energètic

IDENTIFICACIÓ

 • De l’immoble objecte amb la seva referència cadastral.
 • Del procediment reconegut per obtenir-ho.
 • De la normativa energètica d’aplicació.

DESCRIPCIÓ

 • De l’envolupant de l’immoble (façanes, cobertes, etc.).
 • Qualifica l’eficiència energètica amb l’etiqueta energètica.
 • Proposta d’actuacions per a la millora energètica.

DOCUMENTACIÓ

 • Documentació gràfica.
 • Proves, inspeccions i comprovacions realitzades.
 • Altra documentació d’interès.

EINES

 • HULC (Herramienta Unificada Líder Calener).
 • CE3X.
 • CERMA.

NECESSITES UN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

UBICACIÓ

Sabadell – Barcelona – Sevilla

TELÈFON

639 081 416

EMAIL